Alain Ghekiere (geboren op 7 augustus 1968) studeerde aan de VUB, waar hij in 1991 het diploma van licentiaat in de rechten behaalde.

Hij startte onmiddellijk zijn eigen praktijk. Door zijn gedrevenheid, zijn correcte, zakelijke en oplossingsgerichte aanpak en met regelmatig overleg en contact met het cliënteel, bouwde hij het kantoor uit met enkele vaste en freelance medewerkers.

Hij legt zich hoofdzakelijk toe op bancair, commercieel, huur- en verkeersrecht. Door zijn opleiding ‘bemiddeling in familiezaken’ is hij eveneens onderlegd in familierecht en in familiaal vermogensrecht (echtscheidingen, erfrecht,…).

Onderhandelde en constructieve oplossingen krijgen zijn voorrang. Met volle inzet en parate kennis voert hij eveneens gerechtelijke procedures wanneer minnelijke regelingen niet mogelijk blijken te zijn.

Samuel Algoet werd geboren te Brugge op 7 juli 1975.

Na het beëindigen van zijn Humaniora aan het Sint-Jozef Instituut te Kortrijk behaalde hij zijn diploma Licentiaat in de Rechten aan de KU leuven. Daarna behaalde hij aan de KU Leuven nog het diploma van Licentiaat in het Fiscaal Recht.

Hij ving in 2001 zijn stage aan als advocaat aan de Balie te Kortrijk en was na het beëindigen van zijn stage medewerker op het kantoor van Mtr. Luc Gheysens en Mtr. Jacques Tremmery waar hij actief was in diverse rechtstakken.

In 2008 volgde hij de opleiding Vennootschapsrecht aan de KHBO te Brugge. Hij richtte in 2009 zijn eigen kantoor op te Heule en te Beselare.

Advocaat Samuel Algoet werkt sinds 2010 op vaste basis samen met het kantoor Ghekiere te Izegem. Advocaat Samuel Algoet is aangesloten bij de Balie Kortrijk en Ieper. Hij is tevens bestuurslid in diverse organisaties zoals UNIZO, Davidsfonds en het Schoolbestuur Zonnebeke.

Eva Roos werd geboren te Kortrijk op 19 september 1985.

Na het beëindigen van haar humaniora aan het Sint-Jan Berchmanscollege te Avelgem, behaalde zij in 2003 haar diploma van Licentiaat / Master in de Rechten aan de KU Leuven.

In oktober 2008 werd Eva opgenomen op de lijst van de stagiairs aan de Balie te Kortrijk. 

Zowel tijdens haar stage als na haar opname op het tableau van advocaten was zij verbonden aan het kantoor van Mtr Jacques Tremmery.

Eva beschikt over het certificaat van jeugdadvocaat, treedt op als schuldbemiddelaar en schoolt zich frequent bij in diverse rechtstakken.

Zij is sedert augustus 2013 verbonden aan kantoor en staat steeds paraat om u bij te staan bij adviesverlening, onderhandelingen en het voeren van procedures.

Dries Van Parys werd geboren te Roeselare op 20 mei 1983.

Na het beëindigen van zijn Humaniora aan het Sint-Jozefscollege te Izegem behaalde hij in 2007 zijn diploma van Licentiaat/Master in de Rechten aan de KU Leuven.

In oktober 2007 werd Dries opgenomen op de lijst van de stagiairs aan de Balie te Kortrijk en vervulde zijn stage op het kantoor van Mter Jacques Tremmery.

Na zijn opname op het tableau van advocaten was hij medewerker op het kantoor van Mter Jacques Tremmery en wijlen Mter Claude Van Marcke in diverse rechtstakken.

Hij is sedert augustus 2017 verbonden aan het kantoor en staat de particulier als de onderneming bij in diverse juridische aangelegenheden.

Advocaat Rudy Ghekiere is de oprichter van het Advokatenkantoor te Izegem.

Hij doorliep de faculteit Rechten van de Vrije Universiteit te Brussel waar hij met onderscheiding afstudeerde.

In 1980 trad hij toe tot de Balie, eerst bij de Balie te Ieper, nadien te Kortrijk.

Advocaat Rudy Ghekiere is een generalist maar met klemtoon op handelsrecht, verbintenissenrecht en familierecht.

Nicole D'hont volgde haar kandidaturen rechtsgeleerdheid aan de UFSIA te Antwerpen en studeerde als licentiate optie handels-economisch recht af aan de U.G. te Gent in 1998.

Sinds 01.09.1998 vatte zij de advocatuur aan en was zij aangesloten bij de Brugse balie.

Gedurende de advocatuur vervolmaakte zij zich door volgende studies: jeugdadvocatuur, bemiddeling in familiezaken, burgerlijke en commerciële zaken, alsook de Master na Master aan de U.G. Milieurecht (2010) met aanvullend de post-academische studie ruimtelijke ordening KULAK (2012).

Zij legt zich voornamelijk toe op privaat vastgoed- en bouwrecht, waaronder aanneming, Wet Breyne, koop, huur en mede-eigendom, alsook administratieve procedures bezwaar en vergunningsbetwistingen. Voorts is zij werkzaam geweest als docent aan Syntra, algemeen recht en bouwrecht, alsook vergunningen.

Zij geniet het mandaat van Voorzitter Nederlandstalige uitvoerende kamer BIV en Voorzitter Nederlandstalige kamer van beroep BIBF.